024 6680 6799

Logo

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN

icon
Các bước thực hiện chứng nhận của Tổ chức chứng nhận tuân thủ theo quy định pháp luật và yêu cầu của thế giới. Quy trình chứng nhận bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn. Tổ chức chứng nhận và Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo Quy tắc và quy trình chứng nhận này.
 • Số 1
  Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận
 • Số 2
  Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá
 • Số 3
  Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường
 • Số 4
  Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận
 • Số 5
  Cấp giấy chứng nhận và bàn giao hồ sơ
arrow arrow arrow arrow arrow
Các bước thực hiện chứng nhận của Tổ chức chứng nhận tuân thủ theo quy định pháp luật và yêu cầu của thế giới. Quy trình chứng nhận bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn. Tổ chức chứng nhận và Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo Quy tắc và quy trình chứng nhận này.
Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá
Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường
Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận
Cấp giấy chứng nhận và bàn giao hồ sơ

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa

Theo Bộ Tài chính đề xuất, sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) đến hết năm 2023.

NSLC Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc áp dụng ISO 9001-2015

Công ty TNHH Vận tải Nghi Sơn (NSLC) là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics, vận tải đường bộ và cho thuê kho bãi chuyên nghiệp hàng đầu Thanh Hoá và khu vực Bắc Miền Trung.

Chứng nhận ISO 22000 có thể thay thế giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện ATTP không?
5 Nhóm Doanh Nghiệp Bắt Buộc Phải Có Chứng Nhận ISO 9001:2015

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

icon
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác

Facebook


BẢN ĐỒ


LIÊN HỆ